FUTSYS

FUTSYS – Propozície

Systém FUTSYS umožňuje vytvorenie športovývh partií a správu hráčov v týchto partiách. Je ideálny pre kolektívne športy ako futbal, hokej, basketbal alebo volejbal. V systéme FUTSYS sa zakladajú zápasy a hráči sa môžu na tieto zápasy prihlasovať. Systém FUTSYS určí náhodným spôsobom z prihlásených hráčov na zápas zostavy tak, aby obe družstvá boli približne vyrovnané. Do systému FUTSYS sa ukladajú výsledky zápasov, pričom je možné doplniť aj komentár a fotografie k jednotlivým zápasom.

 

Vyraďovanie zo zostavy

Každá partia si určí maximálny počet hráčov v jednom družstve vrátane striedajúcich. V prípade nadbytku prihlásených hráčov sa na vyradenie zo zostavy použije v prvom rade koeficient spoľahlivosti a potom koeficient účasti. Ak sa hráč na zápas prihlásil a nedostavil sa dostane 5 zlých bodov. Za neskorý príchod dostane jeden zlý bod.

Každá partia si určí maximálny počet hráčov v jednom družstve vrátane striedajúcich. V prípade nadbytku prihlásených hráčov budú vyradení Tí, ktorí majú vyraďovací koeficient (D) najnižší. Tento koeficient sa ráta nasledovne: Počet odohratých zápasov z posledných 20-tich zápasov - počet zlých bodov (neprídenia + neskoré príchody).

 

Koeficient výkonnosti

Do koeficientu výkonnosti sa pre jednotlivých hráčov počítajú výhry/prehry z posledných 20 odohraných zápasov daného hráča s „diskontom“ od 1 po 0,05. Koeficient sa počíta nasledovne:

V= K1*1 + K2*0.95 + K3*0.9 + K4*0.85 +...+ K19*0.1 + K20*0.05
Kde K1 je posledný odohraný zápas, K2 predposledný, K3 predpredposledný, atď. až po K20.

Existujú dva typy počítania víťazstva a prehry:

1. Výhra/prehra:
Ki= +1 v prípade, že hráč zápas vyhral
Ki= -1 v prípade, že hráč zápas prehral

2. Výhra/prehra, rozdiel gólov
Ki= +1 v prípade, že hráč zápas vyhral v predĺžení, inak Ki = 1 + 0,1*gólový rozdiel vo výsledku, čiže ak zápas skončí rozdielom gólov 3, tak víťaz dostane +1,3 bodu Ki= -1 v prípade, že hráč zápas prehral v predĺžení, inak Ki = -1 - 0,1*gólový rozdiel vo výsledku, čiže ak zápas skončí rozdielom gólov 3, tak porazený dostane +1,3 bodu

Diskontom je zabezpečené, že váha posledných zápasov je vyššia, takže stúpajúca forma hráča a lepšie výsledky v poslednom období sa vyraznou mierou prejavia na jeho koeficiente.

Koeficient výkonnosti nemá zobrazovať kvalitu futbalového prejavu, ale je odrazom objektívneho kritéria vyhier resp. prehrier, t.j. efektivity. Koeficient výkonnosti zobrazuje schopnosť hráča prispieť k výhre svojho družstva.

 

Poradie hráčov podľa koeficientu výkonnosti

V systéme FUTSYS je taktiež možné zobraziť jednotlivých hráčov partie podľa ich koeficientu výkonnosti. Vedľajším účinkom výpočtu koeficientu výkonnosti je zvýšenie motivácie jednotlivých hráčov dosahovať víťazstvá, pracovať pre tím, a teda zvýšenie kvality a úrovne zápasov. Zápasy majú väčší náboj a FUTSYS prispel k zvýšeniu nasadenia, bojovnosti, disciplíny a v neposlednom rade aj k vačšej zábave.

Váhovaním zápasov je zabezpečené, že ak hráč vyhrá 2-3 posledné zápasy, tak zaznamená v rebríčku veľký skok smerom nahor alebo naopak. Preto systém FUTSYS nepôsobi demotivujúco ani na hráčov zo spodnej časti rebríčka.

Automatické určovanie zostavy – losovanie

Systém z hráčov prihlásených na zápas automaticky vyberie zostavy nasledovným spôsobom: systém vytvorí 10000 rôznych kombinácii zostáv dvoch družstiev. Z nich vyberie ten variant, kde je rozdiel priemerných koeficientov výkonnosti hráčov družstva čo najmenší. Takto systém zabezpečí automatické určenie zostavy s ohľadom na to, aby družstvá boli čo najvyrovnanejšie.

Kontakt

Email: futsys@ittask.sk
Mobil: 0905/213 638

Autor: Michal Takács, michal.takacs [zavinac] gmail [bodka] com
Nfo: PHP 5.2, MySQL[i] 5, XTemplate
Smok strikes again!